HVA ER JAZZAID ?

JAZZAID – når hjertet bestemmer !03062004110942Jazzaid-75px-white

JAZZAID er en stiftelse som tilbyr flotte musikalske opplevelser og et kort CSR-seminar, der publikum og musikere genererer et overskudd til humanitære prosjekter.

JAZZAID ble startet av Rune Semundseth i 2003, gjennom forløperen ECjazz. Tanken har vært å koble næringsliv og veldedighet, og spre gode opplevelser og gode prosjekter, for på denne måte å stimulere til virksomheters samfunnsansvar. Overskuddet av hvert arrangementet går uavkortet til samfunnsoppbyggende prosjekter i inn- og utland.

En ekstra meningsfull jazzkveld – JAZZAID !

JAZZAID er for deg som vet å sette pris på vakker, lett tilgjengelig og melodiøs jazz og som samtidig ønsker å støtte flere gode saker, mens du lytter ! En fantastisk måte å støtte på, spør du oss. Du er sikret en jazzkveld med mening; billettinntektene går uavkortet til humanitære prosjekter. Kostnadene er på minimalt nivå. Alle som stiller opp, inkl. musikere og konferansier, gjør det som hjertesak. Alt arrangeres på dugnadsbasis og all informasjon, herunder regnskap, kan fås tilsendt. Klikk på «Liker» og følg JAZZAID på facebook.

Ta kontakt med: Rune Semundseth (90 74 98 64, rune@businessmastering.no www.businessmastering.no) for mer informasjon.

Herr Nilsen er stedet vi arrangerer JAZZAID, se www.herrnilsen.no